Makaleler

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE OKSİJENİN ÖNEMİ

Oksijenin insan sağlığındaki önemli rolüne ve çeşitli sağlık sorunları ile başa çıkmaya yardımcı olduğuna dair birçok bilimsel çalışma vardır. İtalya’da bir hastanede yapılan araştırma, 12 Transformational Breath® seansına katılmış yirmi kişinin durumundaki olumlu değişimi açıkça göstermektedir. Hepsi de oksijen kapasitelerini %65, %85 civarında arttırırken; fiziksel, zihinsel ve duygusal durumları da önemli ölçüde ilerleme göstermiştir

 

“Oksijen eksikliği, hücrelerin kanserli duruma gelmesinde kesinlikle en temel rol oynayan unsurdur.”
DoktorHarryGoldblatt,
Journal Of Experimental Medicine


n5

“Kanserin sadece bir ana nedeni vardır. O da beden hücrelerinin normal oksijen soluması yerine anaerobik

(yani, oksijen bakımından yetersiz) hücre solunumunu geçirmektir.”
DoktorOttoWarburg
Nobel Tıp Ödülü Sahibi (Kanser Araştırmaları nedeniyle)


“Kanser, fizyolojik denetim dışında beden hücrelerinin, beden içinde gerçekleşen oxidasyonun büyük oranda azalması ilen7bozulmaya uğraması ile oluşan bir durumdur. Benzer bir biçimde, alerjinin gerçek nedeni de beden içinde oksidasyon işleminin azalması ile etkilenen kişinin dışarıdan bedene giren maddelere karşı duyarlı duruma gelmesidir. Bu duyarlılık sadece, oksidasyon mekanizmasının tekrar kendi orijinal etkili durumuna getirilmesi ile ortadan kaldırılabilir.”

DoktorWendellHendricks

Hendricks Araştırma Kurumu


“Solukalma ve kan basıncı arasındaki ilişki uzun zaman önce araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özetle; yükselmiş kan basıncı, hızlı-sığ nefes almanın hüküm sürdüğü bir bedensel duruma eşlik eder. Nefes almayı yavaş diyafram nefesine dönüştürerek kan basıncı düşürülebilir.”
RobertFried,Ph.D.
Solunum Bağlantısı, s.152


n6“Astımlı hastaların tedavi edilmesine ilişkin olarak araştırmacılar, John Goyeche, Dr. Ago ve Dr. İkemi tarafından yürütülen bir araştırma, her etkili tedavinin fiziksel boyut kadar endişe ve kendini tanıma gibi bastırılmış duygulara da hitap edeceğini varsaymıştır. Bu sonuca ulaşmak için yanlış duruşun düzeltilmesine ve tam diyafram solumasının oluşturulması sırasında ilgisiz solunum kaslarının gevşetilmesine olanak vermeye çalışmışlardır. Aynı zamanda, fazla balgam oluşumunu engelleyecek yollar bulmaları da salık verilmiştir. İyi haber, geniş kapsamlı bir solukalma egzersizinin tüm bunları sağladığıdır.”

DonnaFarhi  Solukalma Kitabı, s.207


Hastalarım yaşamlarına solukalma egzersizlerini kattıktan sonra diğer bedeni rahatsızlıklarında da iyileşmeler ortaya çıkmaya başladı. Benim bunu açıklayan son derece basit ve kapsamlı bir nedenim var. İnsan bedeni toksinlerin % 75′ini solunum yoluyla dışarı atacak biçimde yapılanmıştır. Toksinlerin sadece küçük bir oranı terleme, dışkılama ve idrar yoluyla dışarı atılır. Eğer solunum işlemi en yüksek etkililikte değilse toksinleri uygun bir biçimde dışarı atamıyorsunuz,demektir.
GayHendricks,Ph.D.
Bilinçli Nefesalma, s.17


“Dokulardaki fazladan oksijenin en fazla gözden kaçan yararı onun detoksifikasyonu daha etkin biçimde gerçekleştirme yeteneğidir.”

Doktor Kurt W. Donsbach, D.C., N.D.


“Hastalık, toksinlerin uygun olmayan bir biçimde bedenden atılmasının bir sonucudur. Oksijen bedenin toksinleri dışarı atmasına yardımcı en yaşamsal etkendir.”
Ed McCabe
Oksijen Terapileri, Hastalıklara Yeni Bir Yaklaşım Yolu (1988)


“Koroner kalp hastalıkları kalp tarafından alınan oksijenin azlığından kaynaklanır.”
Doktor Dean Ornish


“…sağlıklı nefes alma bir kalp hastasına öğretilecek ilk şey olmalıdır. Dixhoorn isimli bir doktor tarafından yürütülen bir Hollanda araştırmasında iki grup kalp hastası birbirleriyle karşılaştırılmış. İlk gruba basitçe diyaframdan nefes alma öğretilirken diğer gruba herhangi bir soluk alma yöntemi gösterilmemiş. Nefes almanın öğretildiği gruptan hiç kimse daha sonra hiç kalp krizi geçirmemişken ikinci grubun 12 üyesinden 7si daha sonraki 2 yıl içerisinde ikinci bir kalp krizi geçirmiş.”

Gay Hendricks, Ph.D.  Bilinçli Solukalma, s.16


“Kaliforniya, Santa Barbara’da Lenfoloji dalında uzman doktor Jack Shield, soluk almanın lenfatik sistem üzerindeki etkilerini araştıran bir araştırma yürüttü. Beden içinde kamera kullanarak derin diyafram solunumunun, lenfi kan akışının içine doğru emen bir vakum yaratarak lenf sisteminin temizlenmesini arttırdığını bulgulamıştır. Bu, toksik maddelerin atılma hızını normal hızının 15 katına çıkmasına neden olmaktadır.”
J. Shields, Lenfoloji Uzmanı,
Lenf Bezleri ve Dengeleşim, Vol. 25 No. 4, Aralık 92, s.147-153


“Bütün ciddi hastalık durumlarında ona eşlik eden bir düşük oksijen durumu bulgusu da vardır… Beden dokusunda düşük oksijen varlığı kesinlikle bir hastalığa işaret ediyordur… Hipoksiya veya dokularda oksijen eksikliği tüm dejeneratif hastalıkların temel nedenidir. Oksijen bütüm hücreler için yaşamın kaynağıdır.”

Dr. Stephen Levine, Ünlü Moleküler Biyolog ve Genetikçi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.